📌คลิปนี้เป็นการนำจอCAG OFA (One-For-All) เสียบพ่วงเข้าชุด กับชุดจอCAG STANDALONE OBD2