🚥รีวิวการใช้เมนูฟังชั่น SEQ LED SETUP จอCAG OFA (One-For-All) OBD2

➡️SEQ. IND. PATTERN – รูปแบบการวิ่ง

➡️SEQ. IND. STEP – ระยะห่างในการวิ่งของไฟ

➡️SEQ. MULTI COLOR – โหมดไล่สี เขียว/เหลือง/ส้ม/แดง

➡️SEQ. LED RED – แม่สีแดง

➡️SEQ. LED GREEN – แม่สีเขียว

➡️SEQ. LED BLUE – แม่สีน้ำเงิน