🌈รีวิวการปรับสีจอCAG OFA (One-For-All)🌈

— เมนู DISPLAY ITEM SETUP —

ITEM COLOR

– เปลี่ยนสีต่างๆในหน้าจอ TITLE

– เปลี่ยนสีชื่อฟังชั่น UNIT

– เปลี่ยนสีหน่วย NUMBER

– เปลี่ยนสีตัวเลขฟังชั่น POINTER

– เปลี่ยนสีเข็มในหน้า GUI หน้าที่มีเข็ม SMALL BAR

– เปลี่ยนสีวงกลมเล็ก(ข้างในวัดรอบ) SPEED NUM

– เปลี่ยนสีตัวเลขความเร็วกลางจอ