⚡️วิธีเปลี่ยนสีไฟบาร์ด้านข้าง จอCAG OFA (One-For-All) 🌈

📌SIDE INDACATOR – เปลี่ยนสีไฟบาร์ด้านข้าง

📌สามารถปิด-เปิด ไฟได้

📌ปรับสีโดยใช้หลักการ RGB ผสมสี

📌มีสีแดง สีขาว สีน้ำเงิน 3แม่สี ให้ปรับ