การรีโมทใช้ตั้งค่า ให้กับ วัดบูสไฟฟ้าCAG SSTหน้ามืด LUNARหน้าใส ตั้งค่าเตือน การปรับสีไฟ หรี่แสงไฟ ลบโค้ดไฟรูปเครื่อง