🔁วิธีเปลี่ยนหน่วยระหว่าง kPa กิโลปาสคาล กับ PSI ปอนด์ จอCAG OFA (One-For-All) OBD2

📌เมนู SYSTEM SETUP – ตั้งค่าระบบ

➡️UNIT – หน่วยที่แสดงผล