-วิธีเปลี่ยนหน้า GUI ของ จอCAG OFA (One-For-All) OBD2 มีให้เลือก 3แบบ

-โดยการกดปุ่มขึ้น-ลง ที่หน้าจอCAG OFA

-ยังสามารถตั้งค่า โชว์ค่าวัด(ITEM SETUP) แยกอิสระต่างกันได้