⚙️เลือกค่าที่ต้องการวัด มาแสดงที่หน้าจอ และ วิธีตั้งค่าวัดบูสให้เป็นหน่วยปอนด์(PSI)⚙️

— เมนู DISPLAY ITEM SETUP —

– ITEM SETUP เปลี่ยนตำแหน่งต่างๆในหน้าจอ

📌ตั้งค่าเปลี่ยนแปลงหน้าจอCAG OFA

📌กำหนดสเกลวัดรอบเป็น 6,000/9,000/11,000รอบ

📌เปลี่ยนค่าที่แสดงของวงกลมอันเล็ก

📌เลือกค่าวัดที่ที่ต้องการให้4ช่องด้านขวา

📌แถมวิธีการตั้งค่าหน่วยปอนด์(PSI)

📌เพื่อให้วงกลมเล็กโชว์เป็นแถบวัดบูส60ปอนด์(PSI)

🔰เกจระบบOBD2 ภายใต้แบรนด์ ซีเอจี(CAG)🔰