วิธีติดตั้ง CAG OBD2 การใช้งาน เทคนิคการตั้งค่าต่างๆ วิธีใช้จอCAG STANDALONE OBD2, การใช้รีโมทCAG, การปรับสีไฟเกจCAG SST หน้ามืด, การตั้งค่าเตือน

วิธีการใช้รีโมทตั้งค่าให้กับ วัดบูสไฟฟ้าCAG #ตั้งค่าเตือน #ปรับสี #หรี่แสง #ลบโค้ด @Mission Car

2020-10-01T20:34:16+07:00
วิธีการใช้รีโมทตั้งค่าให้กับ วัดบูสไฟฟ้าCAG #ตั้งค่าเตือน #ปรับสี #หรี่แสง #ลบโค้ด @Mission Car2020-10-01T20:34:16+07:00

วิธีเปลี่ยนหน่วยระหว่าง kPa กิโลปาสคาล กับ PSI ปอนด์ จอCAG OFA (One-For-All) OBD2

2020-10-01T20:30:25+07:00
วิธีเปลี่ยนหน่วยระหว่าง kPa กิโลปาสคาล กับ PSI ปอนด์ จอCAG OFA (One-For-All) OBD22020-10-01T20:30:25+07:00

วิธีการ อ่านโค้ด ลบโค๊ด ตั้งลบโค็ดอัตโนมัติ (ไฟรูปเครื่องยนต์ ไฟเอนจิ้น) จอCAG OFA OBD2

2020-10-01T20:24:52+07:00
วิธีการ อ่านโค้ด ลบโค๊ด ตั้งลบโค็ดอัตโนมัติ (ไฟรูปเครื่องยนต์ ไฟเอนจิ้น) จอCAG OFA OBD22020-10-01T20:24:52+07:00

CAG OFA – Display Item Setup เลือกค่าวัดมาแสดงที่หน้าจอ แล วิธีตั้งค่าวัดบูสให้เป็นหน่วยปอนด์(PSI)

2020-10-01T20:19:41+07:00
CAG OFA – Display Item Setup เลือกค่าวัดมาแสดงที่หน้าจอ แล วิธีตั้งค่าวัดบูสให้เป็นหน่วยปอนด์(PSI)2020-10-01T20:19:41+07:00

วิธีการปรับสีจอCAG OFA (One-For-All) เกจระบบOBD2 ภายใต้แบรนด์ ซีเอจี(CAG)

2020-05-26T22:06:46+07:00
วิธีการปรับสีจอCAG OFA (One-For-All) เกจระบบOBD2 ภายใต้แบรนด์ ซีเอจี(CAG)2020-05-26T22:06:46+07:00

นำจอCAG OFA ตัวใหม่ เสียบเข้าชุดกับจอCAG STANDALONE ตัวเก่า แบบไม่ต้องมีรีโมทต่ออยู่ในชุด

2020-05-26T22:04:48+07:00
นำจอCAG OFA ตัวใหม่ เสียบเข้าชุดกับจอCAG STANDALONE ตัวเก่า แบบไม่ต้องมีรีโมทต่ออยู่ในชุด2020-05-26T22:04:48+07:00
Go to Top