• จอCAG OFA อุปกรณ์ครบชุด = 5,500บาท
 • จอCAG OFA อย่างเดียวสำหรับนำไปเสียบเพิ่ม = 4,000บาท

**สินค้ารับประกัน 12เดือน**

 • จอCAG STANDALONE OBD2 อุปกรณ์ครบชุด = 3,900บาท
 • จอCAG อย่างเดียวสำหรับนำไปเสียบเพิ่ม = 3,000บาท

**สินค้ารับประกัน 12เดือน**

 • เกจSST หน้ามืด 1ตัว+รีโมท = 2,700บาท
 • เกจSST หน้ามืด 2ตัว+รีโมท = 3,900บาท
 • เกจSST หน้ามืด 3ตัว+รีโมท = 5,100บาท
 • เกจSST หน้ามืด 4ตัว+รีโมท = 6,300บาท
 • เกจSST หน้ามืด 5ตัว+รีโมท = 7,400บาท
 • เกจSST หน้ามืด 6ตัว+รีโมท = 8,500บาท
 • เกจSST หน้ามืด 7ตัว+รีโมท = 9,500บาท

**สินค้ารับประกัน 12เดือน**

 • เกจSST หน้ามืด 1ตัว+จอCAG = 5,000บาท
 • เกจSST หน้ามืด 2ตัว+จอCAG = 6,200บาท
 • เกจSST หน้ามืด 3ตัว+จอCAG = 7,400บาท
 • เกจSST หน้ามืด 4ตัว+จอCAG = 8,500บาท
 • เกจSST หน้ามืด 5ตัว+จอCAG = 9,600บาท
 • เกจSST หน้ามืด 6ตัว+จอCAG = 10,700บาท
 • เกจSST หน้ามืด 7ตัว+จอCAG = 11,700บาท

**สินค้ารับประกัน 12เดือน**

 • เกจLUNAR หน้าใส 1ตัว+รีโมท = 2,800บาท
 • เกจLUNAR หน้าใส 2ตัว+รีโมท = 4,100บาท
 • เกจLUNAR หน้าใส 3ตัว+รีโมท = 5,400บาท
 • เกจLUNAR หน้าใส 4ตัว+รีโมท = 6,700บาท
 • เกจLUNAR หน้าใส 5ตัว+รีโมท = 8,000บาท
 • เกจLUNAR หน้าใส 6ตัว+รีโมท = 9,100บาท

**สินค้ารับประกัน 12เดือน**

 • เกจLUNARหน้าใส 1ตัว+จอCAG = 5,100บาท
 • เกจLUNARหน้าใส 2ตัว+จอCAG = 6,400บาท
 • เกจLUNARหน้าใส 3ตัว+จอCAG = 7,700บาท
 • เกจLUNARหน้าใส 4ตัว+จอCAG = 8,900บาท
 • เกจLUNARหน้าใส 5ตัว+จอCAG = 10,100บาท
 • เกจLUNARหน้าใส 6ตัว+จอCAG = 11,300บาท

**สินค้ารับประกัน 12เดือน**

 • ชุด วัดรอบใหญ่+รีโมทCAG+ปลั๊กOBD2 = 3,800บาท
 • วัดรอบใหญ่ อย่างเดียว = 2,300บาท (สำหรับเสียบ เพิ่มกับชุดเกจCAGที่มีอยู่)

**สินค้ารับประกัน 12เดือน**

 • กล่อง OBD2 Unit = 800บาท
 • กล่อง OBD2 Unit + สายลิ้งค์ 2เมตร = 900บาท
 • รีโมทCAG = 700บาท
 • CAG USB Adapter Kit = 400บาท
 • เซนเซอร์แยกวัดบูส = 600บาท